Brandweerkerndata

Op verzoek van de veiligheidsregio’s verzamelt het NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen.

Waarom dit onderzoek?

Op verzoek van de veiligheidsregio’s verzamelt het NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren. 

Dashboards

De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn in rapportvorm verschenen. Vanaf verslagjaar 2021 worden de brandweerkerndata in dashboards gepresenteerd via de portal Kerncijfers Veiligheidsregio’s


Factsheet Brandweerkerndata

Op deze factsheet uit juni 2022 staan de belangrijkste cijfers over de brandweer. Voor de personeelscijfers is de peildatum 31 december 2020. De cijfers over de opkomsttijd en het aantal incidenten gaan over het jaar 2021.