Over het NIPV

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg.

Taken en ambitie

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Het NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo dragen wij bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.

Lees meer over onze taken en ambitie

De organisatie van het NIPV

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij het NIPV werken ruim 300 medewerkers.

Lees meer over onze organisatie

Nieuws