Cyber

Een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken rondom cyber.

Bestuurlijke bevoegdheden cyber (2023)

In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft het NIPV de bestuurlijke bevoegdheden bij (dreigende) digitale incidenten verkend. Het gaat om de juridische bevoegdheden en mogelijke andere interventiemogelijkheden van burgemeesters en/of voorzitters van veiligheidsregio’s.

Kennis en kunde voor regionale
cybergevolgbestrijding (2021)

In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft het NIPV een verkenning gedaan naar de benodigde kennis en kunde voor regionale cybergevolgbestrijding. Uit het onderzoek blijkt dat kennis en kunde voor cybergevolgbestrijding in veiligheidsregio’s beperkt aanwezig is. Voor veiligheidsregio’s is het lastig meer ervaring en expertise op te bouwen op dit nieuwe crisisdomein, doordat het aantal cyberverstoringen waarbij de inzet van regio’s nodig is (tot op heden) beperkt is. 

Evaluatie gijzelsoftware Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (2021)

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd op 12 september 2020 getroffen door gijzelsoftware. Het was de eerste keer dat een veiligheidsregio te maken kreeg met een dergelijke
cyberverstoring. Dat onderstreept de noodzaak om van het incident te leren. In opdracht van het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) heeft IFV een evaluatie van de
cyberverstoring bij de VNOG uitgevoerd en leerarena’s georganiseerd.