Platform voor CrisisManagement

Op het Platform voor CrisisManagement delen wetenschappers, crisisfunctionarissen en professionals hun visie, onderzoek en geleerde lessen over werken in crisistijd. Zo verbinden we mensen en vakkennis over crisismanagement vanuit diverse invalshoeken aan elkaar.

Verschenen edities


Over het Platform voor CrisisManagement

Het Platform voor CrisisManagement is een uitgave van NIPV in samenwerking met de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De artikelen zijn gemaakt in samenwerking met professionals, wetenschappers, crisisfunctionarissen en kennisexperts. Het platform heeft als doel om een brug te slaan tussen kennis en de praktijk als het gaat om het voorkomen en bestrijden van crises. Welke crisis er ook op ons pad komt, het is belangrijk om de dialoog op gang te houden om van elkaar te blijven leren.  

  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl