Nazorg en nafase

Nafase is het geheel aan processen die na een ramp op de langere termijn spelen. Nazorg richt zich op de ondersteuning en zorg aan getroffenen en verwanten.


Nazorg bevolking

Gemeenten voeren taken uit bij de bestrijding van rampen en crises. Bij een ramp of crisis komt het team bevolkingszorg in actie om deze uit te voeren. Verzorgen van nazorg voor de bevolking in de nafase is een van deze taken.

De nafase staat in het teken van herstel en nazorg. Het gaat over het reactiveren van het dagelijks leven, en in geval van catastrofale schade zelfs om het opnieuw opbouwen van een samenleving met een acceptabel dienstenniveau. Het zwaartepunt is in principe lokaal belegd. Het Rijk is verantwoordelijk zodra de nationale veiligheid in het geding komt.

In de nafase voor de bevolking kunnen de volgende processen een rol spelen:

 • Informatie en coördinatie
 • Communicatie getroffenen, interne, publieks- en mediacommunicatie
 • Hulpverlening getroffenen en verwanten
 • Zorg aan de eigen organisatie
 • Rouwverwerking en herdenking
 • Regionale, landelijke en/of internationale afstemming
 • Juridische afwikkeling
 • Schademanagement
 • Financiën
 • Herstelwerkzaamheden
 • Strafrechtelijk onderzoek
 • Verantwoording
 • Onderzoek en evaluatie
 • Verslaglegging en archivering


Nazorg professionals

In Nederland is de werkgever wettelijk verplicht om nazorg aan de werknemer te verlenen. Verantwoordelijkheid (juridisch, economisch en moreel) voor de
opvang en nazorg voor de professional is als volgt georganiseerd:

 • Elke veiligheidsregio heeft een regulier nazorgproces georganiseerd voor hulpverleners met onder andere een bedrijfs-opvangteam/collegiaal opvangteam (BOT/COT/TCO).


Psychosociale hulp na rampen

Het bevorderen van de psychosociale hulp na rampen (PSH) is een wettelijke kerntaak van de GGD. De GGD doet dat niet alleen, maar heeft afspraken met ketenpartners en de GHOR over de uitvoering ervan.E-module Communiceren in de nafase

De e-module Communiceren in de nafase is ontwikkeld door het NIPV en ARQ in opdracht van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.